MoneyFantastic.de

Pożyczki - Inwestycje - Leasing

Leasing środków trwałych

Leasing środków trwałych

Statystyki dotyczące popularności poszczególnych form finansowania inwestycji w środowisku właścicieli firm pokazują, że coraz znaczniejszym zainteresowaniem na naszym rynku może pochwalić się leasing. Jeszcze kilka lat temu w naszym kraju rozwiązanie to było kojarzone jedynie z leasingiem motoryzacyjnym – z pewnością najmocniej powszechnym, a co za tym idzie także najbardziej kojarzonym. Ale co roku stale rośnie świadomość ludzi odnośnie do rzeczy, które można w rzeczywistości leasingować bowiem oprócz leasingu samochodowego coraz częściej wybierany jest leasing rzeczy dość rzadkich, jak choćby meble do biura, maszynka do kawy czy kserokopiarka. Do niedawna mało kto zdawał sobie sprawę z możliwości wynajęcia tak niewielkich z pozoru rzeczy a mimo wszystko w rzeczywistości nic przecież nie jest na przeszkodzie by tego typu umowy były coraz powszechniejsze. Zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego przedmiotem leasingu może stać się dowolna rzecz materialna nosząca znamiona dobra o charakterze trwałym. Jest to wbrew pozorom raczej dobra definicja, natomiast zakres przedmiotów do niej się kwalifikujących jest znacznie szerszy niż takich, których pod leasing podciągnąć nie można. Do rodzaju dóbr nie mogących stać się przedmiotem leasingu należy zaliczyć głównie różnego typu dobra niematerialne na przykład energia (woda, prąd, gaz), pieniądze albo też papiery wartościowe, jak również prawa majątkowe względem danej rzeczy, dobra osobiste czy wynikające z praw autorskich dobra intelektualne. Dodatkowo leasingować nie wolno także przedmiotów stanowiących integralną część przyrody; chodzi tu o takie rzeczy jak surowce naturalne (ropa, gaz, miedź, węgiel, itp.) jak również zwierzęta w stanie wolnym. Ostatnią grupę rzeczy niemożliwych do leasingu są dobra o charakterze używek (alkohol, tytoń), których sprzedaż jest ściśle nadzorowana odrębnymi przepisami przez państwo. Leasingiem nie wolno objąć także broni i jej części. Każdą z tych kwestii ustala dość precyzyjnie Kodeks Cywilny.

Biorąc pod uwagę charakter wszystkich wymienionych powyżej przedmiotów bez problemu można zauważyć, iż zbiór ograniczeń stanowi ułamek spośród całej gamy dóbr które z łatwością mogą stać się przedmiotem umowy cywilnoprawnej, w ramach której jeden podmiot udostępnia innemu zupełne prawo do użytkowania określonej rzeczy na określony w dokumencie termin. Łatwość dostępu do leasingu jak również korzyści jakie za sobą niesie (przede wszystkim o charakterze podatkowym) będą sprawiać, iż opcja taka staje się z każdym dniem popularniejszym sposobem finansowania inwestycji  w środowisku biznesmenów zarówno wchodzących dopiero na rynek i szukających dopiero wsparcia finansowego, jak również funkcjonujących już od dłuższego czasu i szukających skutecznych metod na limitowanie wkładu własnego. Zaletą leasingu jest szczególnie fakt, iż sprawdza się doskonale bez względu na wielkość jak również jakość danej inwestycji, której dotyczy. Dość duży wybór przedmiotów, jakie można wynająć sprawia, że leasing znajdzie zastosowanie zarówno w przypadku wielkich korporacji chcących wynająć flotę pojazdów czy specjalistyczny, niezwykle drogi sprzęt jak również w przypadku znacznie mniejszych przedsiębiorców, którzy zechcą wynająć własny nowy lokal pod świadczone usługi czy laptop konieczny przy prowadzeniu szczegółowej, przejrzystej dokumentacji.