MoneyFantastic.de

Pożyczki - Inwestycje - Leasing

Leasing finansowy i operacyjny

Leasing finansowy i operacyjny

Pisząc o leasingu trzeba zauważyć, iż jedną z tych najważniejszych spraw mających późniejsze konsekwencje stanowi wybór jego rodzaju ponieważ wyodrębnić można na dobrą sprawę dwie główne odmiany – leasing operacyjny oraz leasing finansowy. Większość przedsiębiorców korzystających z wcześniej wymienionej formy finansowania inwestycji decyduje się na wybór leasingu operacyjnego, z tego względu też warto wiedzieć z czym dokładnie taki wybór się wiąże. A zatem w leasingu operacyjnym za przeprowadzanie odpisów amortyzacyjnych odpowiedzialna jest wybrana firma leasingowa. Jakie możliwości z tytułu leasingu operacyjnego zyskuje biznesmen? Przede wszystkim ma on możliwość wliczenia w koszty uzyskania swojego przychodu zarówno opłaty wstępnej, comiesięcznych rat leasingowych jak i różnych innych kosztów które wiążą się z użytkowaniem przedmiotu wskazanym w umowie. Podstawowym warunkiem niezbędnym do zrealizowania, o którym warto tu również powiedzieć jest fakt, iż w celu uzyskania prawa do wspomnianych już przywilejów, umowa pomiędzy leasingobiorcą a leasingodawcą musi być podpisana na czas określony nie mniejszy niż 40% czasu amortyzacji wynajmowanego przedmiotu. Analizując specyfikę leasingu operacyjnego należy odnieść się także do spraw związanych z odprowadzeniem podatku VAT. Otóż w wyżej wskazanym przypadku będzie on w pewnym sensie rozłożony w czasie, gdyż odprowadzać go trzeba cyklicznie z każdą kolejną ratą leasingową. O czym jeszcze musimy pamiętać? W przypadku leasingu operacyjnego jest możliwa dość duża dowolność jeżeli weźmiemy pod uwagę sprawy połączone z wykupieniem dzierżawionego dobra. Niechybnie wraz z zakończeniem obowiązywania umowy, przedsiębiorcy przysługuje możliwość wykupienia danej rzeczy na własność chociaż oczywiście nie jest to opcja obligatoryjna i ostateczna decyzja jest zależna zawsze od indywidualnych preferencji. W znakomitej większości przypadków tego typu przyjęło się dokonywać formalnego przeniesienia praw własności na leasingobiorcę (jednak uprzednio musi on wnieść dodatkową opłatę pod postacią kwoty wykupu uzgodnionej na samym początku procesu negocjacji, w umowie), szczególnie przy dłuższych umowach jednakże nie w każdym przypadku jest to regułą a w końcowym rozrachunku strony mają zarówno sposobność sfinalizować umowę przeniesieniem praw własności z leasingodawcy na leasingobiorcę jak i rozwiązać ją w normalnym trybie, gdzie leasingodawca nadal będzie właścicielem danego dobra i tym samym będzie miał możliwość bez żadnych przeszkód zawiązać nową umowę z kolejnym zainteresowanym taką usługą przedsiębiorcą.

Leasing operacyjny jest w chwili obecnej zdecydowanie najpopularniejszą opcją, z której korzysta blisko ¾ wszystkich przedsiębiorców. Bierze się to z faktu, iż ten rodzaj umowy jest bardziej ciekawy dla znacznej większości zainteresowanych podmiotów zwłaszcza w kwestii podatkowej, a jak ogólnie jest to znane sprawa ta ma wyjątkowo duże znaczenie  w związku z tym też powinna być rozpatrywana zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami. Aktualna struktura rynku sprawia, że dla zdecydowanej większości podmiotów atrakcyjniejszy jest wybór leasingu operacyjnego, jednak to nie oznacza, że powinien on stanowić wybór niemalże oczywisty, ponieważ każdorazowo podjęta decyzja co do wyboru rodzaju sporządzonej umowy musi być wyprzedzona szczegółową analizą w kwestii tego co będzie dla danego przedsiębiorcy najbardziej korzystne.