MoneyFantastic.de

Pożyczki - Inwestycje - Leasing

Czym się wyróżnia leasing

Czym się wyróżnia leasing

W czasach średnio optymalnej sytuacji gospodarczej z którą aktualnie zmaga się większość przedsiębiorców działających na polskim rynku, polityka zaciskania pasa staje się coraz bardziej odczuwalna i wynika nie tyle z takich założeń, co z praktycznej oceny rzeczywistości w której przychodzi funkcjonować poszczególnym przedsiębiorstwom. Inwestycje mimo takiego stanu rzeczy są jednak działaniem nieodzownym, bez względu na sytuację gospodarczą, bez względu na kryzys czy powszechne trendy panujące na rynkach, dlatego też podtrzymanie właściwego systemu rozwoju stanowi w aktualnie jeden z najważniejszych czynników, nad którymi muszą skupić się przedsiębiorcy chcący utrzymać swoją aktualną pozycję czy też zaryzykować podjęcie boju z bliską im konkurencją. Kwestia jest taka w jaki sposób tego dokonać? Jednym z ciekawszych rozwiązań, które mogłyby zapewnić szybką realizację powyższych celów jest bez wątpienia leasing. Wynajmowanie sprzętu zamiast zakup na własność ma w chwili obecnej coraz większą rzeszę zwolenników, a korzyści płynące z tego typu przedsięwzięcia są dostrzegalne praktycznie bez dogłębnej analizy. Mamy tu na myśli oszczędności z powodu wkładu własnego. W kwestii wykupienia koniecznych sprzętów, maszyn czy urządzeń na własność, właściciel ponosi wszystkie koszty transakcji i musi się liczyć z problemami jakie tego typu wydatek może spowodować w odniesieniu do płynności finansowej, a dodatkowo również do stabilności przedsiębiorstwa. Inwestowanie funduszy w okresie bessy nie jest perfekcyjnym rozwiązaniem bowiem nie daje odpowiednio dużych gwarancji, że dana inwestycja się zwróci. O wiele korzystniej maksymalnie zmniejszyć ryzyko redukując wkład własny korzystając z odmiennych rodzajów finansowania, dobrym przykładem będzie leasing. W przypadku dzierżawienia wybranego sprzętu korzyści są zauważalne właściwie od samego początku. Przede wszystkim chodzi tu o wysokość wkładu własnego, który nie jest na poziomie 100% jak jest to przy zakupie na własność. To tylko kilkanaście, do kilkudziesięciu procent, zależnie od wybranej usługi jak również poszczególnych zapisów umowy pomiędzy zainteresowanymi stronami. Leasing jest dla przedsiębiorcy o tyle atrakcyjny, że pozwala nie tylko zamortyzować maksymalnie wkład własny, a co więcej w razie pojawiającej się potrzeby wydłużyć do maksimum okres samego leasingowania – obniżając tym sposobem wymiar rat z każdego miesiąca uiszczanych na rzecz leasingodawcy z tytułu korzystania z przedmiotu leasingu. Co ważne leasing jest podobnie atrakcyjny tak dla dużych korporacji cechujących się potężnymi inwestycjami (mocno przekraczającymi przeciętną), jak dodatkowo małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie koszta związane z daną inwestycją nie są prawdopodobnie zbyt rozległe, ale dodatkowo posiadany kapitał nie jest wartością rozciągalną, którą można dowolnie dysponować. Leasing daje duże pole manewru każdemu przedsiębiorcy bowiem jest to rozwiązanie dość elastyczne, które bardzo dobrze sprawdza się zarówno w przypadku dokonywania dużych inwestycji jak i aktualnych potrzeb połączonych z wyposażeniem biura czy wynajęciem przestrzeni będącej siedzibą firmy. Wysokość transakcji nie ma na dobrą sprawę znaczenia bowiem bez względu na jej charakter – korzyści płynące z leasingu powinny być dostrzegalne już w początkowych miesiącach działalności, z tego względu powyższe rozwiązanie cieszy się dość znaczącą popularnością.